Akiane Kramarik, intervju za CNN - Prepoznato dijete čudo koje je naslikalo Isusa Coltona Burpa

Glenn Beck pripovijeda o ovom CNN-ovom dijelu o Akianeu Kramariku, samoukom djetetu čudo čiji je Isusov portret, naslovljen Princ mira: Uskrsnuće , zapeo za oko Coltona Burpa kad mu ga je otac pokazao. Nakon tri godine kad su mu pokazali Isusove slike, Colton je rekao, 'To je u pravu', vidjevši Akianein portret. Akiane kaže da joj nadahnuće dolazi od Boga i njezinih posjeta Nebu.Povezani članak: Nebo je za stvarno: Povijest protiv Hollywooda